Duurzaamheid op Waterpop

Een groener Waterpop begint bij jezelf…

Ieder festival, groot of klein, is een bron van afval, verkeersstromen en andere negatieve effecten op de omgeving. Waterpop wil ook voor toekomstige generaties nog een gezellig, leuk en mooi festival neerzetten in een groen Hofpark en probeert daarom de gevolgen van een weekend Waterpop tot een minimum te beperken. Hoe houdt de organisatie van Waterpop rekening met de directe en indirecte omgeving van het Hofpark?

Afval

Waterpop werkt met afbreekbare bekers die apart worden ingezameld. Alle kleine Waterpopbezoekers die ons helpen met het schoonhouden van het festivalterrein worden beloond met een consumptiebon per ingezamelde ‘meter’ bekertjes. Op zondag zorgen we er samen met een grote groep vrijwilligers voor dat ieder snippertje of papiertje wordt opgeruimd zodat het Hofpark na het weekend helemaal schoon is.

Een duurzamer drankje

De leverancier van de drankjes die je bij ons aan de bar haalt, zorgt voor een product dat geproduceerd is op een zo duurzaam mogelijke manier. Zij recyclen zo veel mogelijk restproducten en zorgen ervoor dat we een biologisch wijntje kunnen inschenken voor de Waterpopbezoekers. Op het festivalterrein biedt de cateraar ook voor onze bezoekers die geen vlees of vis eten een groot vegetarisch aanbod. Eet smakelijk!

Kom op de fiets

Gemiddeld komen er jaarlijks 23.000 bezoekers richting Wateringen, dat is niet niks! Daarom dringen we er bij onze bezoekers op aan vooral met de bus, tram of fiets te komen. We bieden verschillende mogelijkheden om je fiets veilig te stallen. Informatie over hoe je het Hofpark met het openbaar vervoer bereikt en verlaat vind je op de website of kun je ter plekke bij de Informatiestand midden op het festivalterrein opvragen.

Informeren van bezoekers

Door steeds meer gebruik te maken van onze website, Facebook, Twitter en een applicatie voor je smartphone beperken we het gebruik van papier. Het drukwerk dat Waterpop gebruikt, zoals de flyers, posters en festivalkrant, is daarnaast bedrukt door een eco-gecertificeerde drukker.

Geluidshinder

We proberen het geluidsoverlast van de muziek op Waterpop zoveel mogelijk te beperken door ons aan de gestelde normen te houden. Daarnaast informeren we in de week voor Waterpop richting de omwonenden van het Hofpark over het programma en hoe de organisatie rekening houdt met haar buren wat betreft wegafzetting en grote voertuigen.

Sanitaire voorzieningen

Bij de tijdelijke sanitaire voorzieningen die tijdens Waterpop in het Hofpark worden geplaatst, wordt gebruik gemaakt van biologisch afbreekbare middelen. Poetsen, dweilen en soppen gebeurt met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. Daarbij wordt tevens geprobeerd het waterverbruik zoveel mogelijk te beperken.

De maatschappij, dat ben jij!

Misschien wel één van de belangrijkste bijdragen van Waterpop is dat zij mogelijk wordt gemaakt dankzij de geweldige inzet van meer dan 400 vrijwilligers. Een enthousiast bestuur begint in september alweer aan de organisatie van het volgende Waterpopweekend. Deze vrijwilligers worden ondersteund door stagiaires en andere enthousiaste meedenkers. Zonder het harde werken van al deze mensen, zou Waterpop niet kunnen bestaan. Waterpop is een festival waar jong en oud welkom is. Ook bezoekers met een (lichamelijke) beperking kunnen ons het Hofpark prima bereiken, we proberen zoveel mogelijk rekening te houden met minder validen en rolstoelen. Waterpop is met recht een evenement dat vanuit het hart van de samenleving komt!

Meer informatie

De komende jaren zullen we bij iedere nieuwe Waterpopeditie weer stilstaan bij wat we beter kunnen doen en hoe we nog meer rekening kunnen houden met onze omgeving en toekomst. Heb je tips of vragen hierover? Neem dan contact op met de organisatie van Waterpop.