Tot 2 dagen na het festival kunnen gevonden en verloren voorwerpen worden ingeleverd in het Hofpark. Contact met ons verloopt via publiciteit@waterpop.nl.

Op dinsdag worden niet opgehaalde spullen ingeleverd bij de Gemeente Westland. U kunt met hen contact opnemen indien u wat kwijt bent, of heeft gevonden.