Vriend van algemene voorwaarden

Ik machtig tot wederopzegging Vrienden van Waterpop om jaarlijks bovenstaand bedrag af te schrijven van mijn rekening. Wij houden je op de hoogte via de Vriendenkrant en de digitale Vriendennieuwsbrief waardoor je tijdig op de hoogte wordt gebracht wanneer de Vriendendonatie zal worden afgeschreven.Als ik niet akkoord ben met de afschrijving, kan ik binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot terugbetaling bij mijn bank indienen. Als ik niet langer een ‘Vriend van Waterpop’ wil zijn, dan kan ik de machtiging intrekken door een briefje testuren naar: Stichting Waterpop Festival, Postbus 33, 2290 AA Wateringen of door te mailen naar vriendenvan@waterpop.nl